Are You Saved?

If you were to die today are you 100% sure you would go to HEAVEN?

Things... that will NOT save your soul!

yesno

Read more about:

Assurance of Salvation.
Are you Born Again?
Hoe om Wedergebore te word.
Wedergeboorte.

More Interesting Info...

Beer and Wine: The Bible’s Counsel

By William H. Shea
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people
drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking
alcoholic beverages?

READ ARTICLE...

notallowed

Also see:

*Sonde van Drink en Rook
*The use of Tobacco


Setting Television Viewing Standards

The Reality Test
The Value Test
The Morality Test

READ ARTICLE...How little do men value their own soul! Eve sold hers for an apple, Esau for a plate of lentils, and Judas for thirty pieces of silver. Be careful that you do not sell yours.

-R. Wurmbrand

Questions About??

Is dancing sin..?

Is dancing a sin? Is it a sin to go to the prom? Is it a sin to participate in ballet? This is a question, like so many decisions that we have to make in our personal life, which is not directly answered in the scriptures. In other words, there are no scriptures that say, "Dancing is sinful."

READ ATRICLE...

forgiveness

Vergifnis

Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie.
LEES ARTIKEL...

questions
Kleredrag...
Hoe moet 'n Christen lyk?


Hoe moet jy lyk?

Beskerm jouself
Struikelblokke
‘n Lewe tot eer van die Here
Wêreldgesind
heid

LEES VERDER...


Wat is Gebed...?

Sommige jongmense vra die volgende vrae:

Wat moet ek alles in gebed sê?
Hoe weet ek God hoor my as ek bid?
Waarvoor moet ek bid?

Hoe help gebed my groei?

Kan ek oor my probleme bid?

As ek nie voel om te bid nie, is dit sonde?

Kan ek werklik bid wat in my hart is?

En dan seker die mees algemeenste vraag: As God alles vooruit weet, hoekom moet ek dan bid?

LEES VERDER...

 Wat is Stiltetyd..? Hoe moet ek dit doen?

 • Wat is stiltetyd?
 • Hoekom hou mense stilteyd?
 • Wat benodig ek vir stiltetyd?
 • Wanneer hou mens stiltetyd?

  LEES VERDER...

ACTlogooverblack

Deception in the Church.com

Discernment-ministries.org


How To Discern, Test & Judge Rightly

Let me start out this chapter by telling you what methods are being used for "discernment" today that don't have biblical support, then I will move on to the ways in which the Bible does tell us to test teaching, prophecy and actions.
READ ARTICLE...


GEBED EN BYBELSTUDIE
Helena Garratt

gebed_en_BybelstudieLees dit Gereeld
Lees u Bybel dwarsdeur
Lees u Bybel al voel u nie lus daarvoor nie


READ ARTICLE...

The Sin of Homosexuality

Homosexual activity does not have its primary origin in the biological make-up of certain men orwomen. Primarily it is learned behaviour. Whatever is learned can, with help if needed, be unlearned.Therefore homosexuals can unlearn this sinful sexual behaviour just as heterosexuals who persistentlycommit immorality must unlearn theirs. Homosexual conduct is completely forgivable, just like any other sin.

READ ARTICLE...

Die Nuwe Geboorte

In Genesis 3 sien ons hoe die mens geestelik dood gegaan het, en in Johannes 3 wys dit ons hoe om weer geestelik lewend te word.

Geestelike Dood
Hoe om Geestelik Lewend te word

LEES VERDER...


Read Your Bible in chronological order.

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written.  The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.

 

couple-in-love

Been there, done that?

To bring biblical sanity to dating we need to transform our thinking about dating. It starts with Genesis 2:18. Dating is a marriage-kind-of-relationship. God defined that kind of relationship as companionship.
Inside The Companionship Principle find …
• How Genesis 2:18 affects dating 
• Samson's don'ts of dating 
• Whom can I date? 
• When can I start dating? 
• Purity and dating 
• How do I know if this is the one?


READ BOOKLET... (pdf)

Courtship Q&A for
MEN

Courtship Q&A for
WOMENBible-Marking
DL Moody
The necessity of marking your Bible and practical tips on how to go about it.
READ ARTICLE...


Enjoy Reading Your Bible

Having the proper tools and equipment when you begin to read is very important. Good craftsmen uses good tools and always keeps them in good condition.
READ ARTICLE...

Methods of Bible Study

methods_of_Bible_study

Make up your mind to study the Bible. It is astounding how much heedless reading of the Bible is done. Men seem to think that there is some magic power in the book, and that, if they will but open its pages and skim over its words, they will get good out of it. The Bible is good only because of the truth that is in it, and to see this truth demands close attention. A verse must often-times be read and re-read and read again before the wondrous message of love and power that God has put into it begins to appear. Words must be turned over and over in the mind before their full force and beauty takes possession of us. One must look a long time at the great masterpieces of art to appreciate their beauty and understand their meaning, and so one must look a long time at the great verses of the Bible to appreciate their beauty and understand their meaning.

Rev. R. A. Torrey
READ ARTICLE...

Effective Quiet Time

Use these questions to help you break open the text you read in your quiet time and get as much from the Bible as possible.  By writing it down helps you memorize it.

Quiet Time

Stiltetyd

Final Words of Famous Men

Famous men have lived and impressed the world with their achievements in various realms of life. Famous men have also died, and by their final words, with life ebbing away and the shades of death approaching, have expressed the impact eternal realities had made upon their souls. Some conveyed perplexing thoughts of doubt, despair and doom. Others proclaimed with unmistakable clarity their serenity of soul in faith, hope and love.

end_times

 

How to start reading your Bible
Practical advice for young Christians

Reading your Bible

Lees jou Bybel so

Vergifnis PDF Print E-mail

Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie.

Die emosioneel dieperwonde persoon se letsels in die onderbewussyn sal moeilik verdwyn maar die seer daarvan kan wel genees deur die oortreder vry te spreek via vergifnis.

Dit verg soms baie geduld, tyd en gebed om die verontregte persoon te begelei tot bevryding van bitterheid, haat, onvergewensgesindheid en ingrypende emosionele ontwrigting.

DIE RAMP VAN GEBREK AAN VERGIFNIS

Gebrek aan vergewensgesindheid baar ‘n vergeldingsdrang wat die verontregte persoon totaal pre-okkupeer en op die pad na selfvernietiging laat afstuur. Om met die skuldige te wil afreken, moet ‘n mens nog laer as sy vlak daal, terwyl vergifnis jou ver bokant hom verhef. Omdat wraak nie deur God aan die mens toevertrou is nie, boomerang dit sonder uitsondering. Dit is voorwaar die nutteloosste wapen ter wêreld. Dit verwoes die wreker terwyl dit die vyand se oortreding beklemtoon en versterk. Dit lei tot ‘n afwaartse wenteltrap van wrewel en meedoënlose weerwraak, wat almal betrokke magteloos in wanhoop laat versink.

Nog ‘n uiters skadelik gevolg van gebrek aan vergewensgesindheid is ‘n groeiende haat in die binneste wat vinnig versprei en alle ander emosies besmet. Dit vreet aan die mens se siel, maak hom fisies siek; dit verander vertroue in agterdog en barmhartigheid in bytende kritiek. Korom, DIT IS SELFVERNIETIGEND.

Wanneer bitterheid gekoester word verlam dit die denke, siel en gees en versteen alle rede en emosie. Twyfel en pessimisme kry die oorhand. Bitterheid is ‘n diggeslote kringloop van herhalende, selfgesentreerde pyn wat ongelooflike hoeveelheid energie en geesteskrag verteer; terwyl dit absoluut nutteloos is.

Gebrek aan vergewensgesindheid vernietig dus menseverhoudinge, dit verbrokkel jou persoonlikheid en is strydig met die basiese waardes van enige geloofsoortuiging.

Seker die skadelikste gevolg is God se voorbehoud dat jou sonde nie vergewe word as jy nie bereid is om te vergewe nie (Matt 6:14, 15). As ons egter vergewe, aanvaar en liefhet, vergewe God daagliks ook ons oortredinge. Sy vergifnis bied ons die vryheid om kreatief te lewe en lief te hê. God se vergifnis skenk ons ook die vermoë om sewentig maal sewe keer te vergewe.

WAT IS VERGEWENSGESINDHEID?

VERGIFNIS IS ‘N PROSES WAT BEGIN IN JOU GEDAGTES, DAARNA DIE EMOSIE AKTIVEER, WAT DIE WIL MOET INSPIREER OM ‘N BESLUIT TE NEEM. DIE OOMBLIK WANNEER DIE WILBESLUIT GENEEM IS, TREE DIE VRYMAKENDE KRAG VAN God in werking. Die kind van God moet aangemoedig word tot daaglikse en onmiddellike vergifnis, dit bewaar die vrede van God in sy hart en verseker ‘n goeie gesindheid teenoor sy mendemens.

Wanneer onvoorwaardelike vergifnis ‘n leefwyse word deur ‘n voorgaade vrywillige wilsbesluit daartoe, ervaar jy ‘n innerlike vryheid en verlighting van jou gees, wat moeilik is om in woorde te omskryf. Met so ‘n bereidheid tot totale vergifnis is daar geen plek in die hart vir bitterheid nie (Heb 12:15).

Om iemand waarlik te vergewe impliseer dat sy “record” by jou skoon is en dat die verantwoordelikheid vir straf op die oortreding aan God oorgelaat word. Vergifnis maak dit vir albei partye moontik om dieselfde openheid teenoor mekaar te hê nadat die een verontreg was, as wat daar tussen hulle was, voordat die een teen die ander oortree het.

Volkome vergifnis bewerk dus ‘n eerlike versoening met en onvoorwaardelike aanvaarding van die oortreder – dit vereis twee mense wat mekaar vrywillig onmoet in vernuwende berou en verlossing. Dit vra selfverloëning en opoffering ter wille van ‘n herstelde verhouding.

Egte vergifnis is die onderlinge erkenning en aanvaarding dat die ander se berou opreg is en die verwagting dat gesonde verhoudings weer gevestig kan word.

Die Geesvervulde gelowige se belangrikse besorgdheid is nie sy seerkry of die onregverdigheid daarvan nie, of dat die ander persoon moet regmaak wat hy verkeerd gedoen het nie, MAAR DAT EK DIE REGTE GESINDHEID EN OPTREDE SAL Hê IN MY TERUGREAKSIE.

Die Christen wat opregte vergifnis in sy hart ervaar en dit prakties uitleef, sal ‘n blymoedige mens wees, ongeag hoe groot die oortreding van die ander persoon teenoor  hom is. Deur vergifnis word die kliënt ‘n medewerker van God in die oortreder se lewe – deurdat hy die liefde, aanvaardign en vrymakende vergewingsgesindheid van God, deur die daad van vergifnis ervaar. Heelhartige vergifnis beteken dat ‘n groter sorg en liefde teenoor die oortreder geopenbaar word na die oortreding, as daarvoor. So kan seerkry deur andere, konstruktief benut word as ‘n geleentheid om Jesus se leifde aan die oortreder te demonstreer.

Diepgaande vergifnis word nie deur kitsoplossings verkry nie – dit is gewoonlik metodes van ontvlugting, vermyding of ontkenning EN NIE VAN VERGIFNIS NIE. Heelhartige vergifnis neem tyd en verloop in opeenvolgende stappe:

 1. Begin om liefdevol uit te reik na die oortreder, erken sy waardigheid en kosbaarheid en kies om selfs dit wat onbegryplik is, te begryp.
 2. Laat die pynlike verlede agter, aanvaar dat die skuldige ook kan verander en sy rug keer op vorige gedragspatrone.
 3. begin werk aan die heropbou van die verhouding – dit is die werklike taak van vergifnis. Neem die pyn van kwetsing tussen julle in oënskou en aanvaar dat die ander se bedoeling ook opreg en eerlik is oppad na genesing en herstel van die verhouding.
 4. Stel jouself opnuut oop vir die toekoms – kanselleer alle woedende aansprake op vergelding vandag en in die toekoms. Aanvaar dat foute herhaal kan word omdat ons feilbaar is maar verseker mekaar van ‘n openhartige en eerlike voorneme en gesindheid, tot voordeel van jul verhouding.
 5. Herbevestig die verhouding – raak mekaar so diep as moontlik aan in die proses van vrystelling van pyn en vier die wedersydse besef en vreugde van die herstelde verhouding. So ‘n binding van hernude aanvaarding en wedersydse bevestiging daarvan stel beide in staat om nuwe betekenis in die verhouding te vind.

Die vergewensgesinde persoon weet dat hy ook vergifnis nodig het as hy in die regte verhouding tot God en sy medemens wil staan (Matt 18:21-35). Om te vergewe, te aanvaar, om ons verhoudings weer reg te stel, weer broers en susters te word, is nie ‘n kwessie van woorde nie. Dit is dade, handeling en gebare van liefde. Dit vereis onvoorwaardelike anvaarding en genoeg omgee vir die ander se seer ervaring, asook onderlinge liefdesdade wat na vergifnis, spontaan uit liefdevolle gedrag voortvloei.

Liefdevolle vergifnis is nie ‘n strategie in eie belang nie. Dit is ‘n leefwyse volgens Jesus se voorbeeld en ons volg dit, nie omdat dit vir ons veiliger is nie, maar omdat dit moreel en volgens Skrifbeginsel reg is, dit is getrou aan die waardes wat volgens ons geloof ewig is.

 
Home Youth