Devotions:

Are You Saved?

If you were to die today are you 100% sure you would go to HEAVEN?

Things... that will NOT save your soul!

yesno

Read more about:

Assurance of Salvation.
Are you Born Again?
Hoe om Wedergebore te word.
Wedergeboorte.

How to Give Your Testimony

In this article I will lead you through some simple steps you can take to learn how to give your Christian testimony to others.
READ HOW...

Aan wie behoort jy?

Deur Frikkie Osborne

Liewe leser, wat sal u antwoord op hierdie eenvoudige, dog dringende en eerlike vraag wees? “Aan wie behoort u?” U antwoord hierop is van kardinale belang, want u ewige bestemming hang daarvan af.
LEES ARTIKEL...

The Backslider in Heart

Charles G. Finney

I. What backsliding in heart is not.

II. What backsliding in heart is.

III. What are evidences of backsliding in heart.

IV. What are consequences of backsliding in heart.

V. How to recover from this state.

READ ARTICLE...


Things that will NOT save your soul!

- Church membership
- Confirmation and Baptism
- The Lord’s communion
- Religious Ceremonial Rituals
- Prayers (Your own or any other’s)
- Almsgiving
- Keeping the “Golden Rule”
- Being good an doing good
- Good works and good character
- Dying for your country or religion
- Lodge Membership
- Half-hearted Assent to any general belief in Christian principles.

Jesus said: “Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the Kingdom of God.”
These words of Christ are final and without exception. It is therefore imperative that everyone inquire diligently, with regard to this experience.

 

You can DRIFT into Hell,
But you cannot DRIFT into Heaven!Now, what is the food for
the inner man? Not prayer,
but the Word of God;
and here again, not the
simple reading of the Word
of God...but considering
what we read, pondering
over it, and applying it to
our hearts.

- George Muller -

Stappe van Redding
- uit die lewe van Saggeüs

Verlore in sonde
Die uitnodiging
Die uitnodiging aanvaar
Restitusie en getuienis
Belofte van redding
Voorwaarde van redding
LEES ARTIKEL...

Wysheid

Die beginsel van die wysheid is om die Here te vrees, en die vrees van die Here is om te haat wat sleg is (sonde).
LEES ARTIKEL...If a man be not absolutely determined to give up his sins and evil companions, and have his soul saved at all hazards, and at every expense, he will surely perish everlastingly. This requires a violent earnestness.

-Adam Clarke


Volle Oorgawe

Rom 12:1 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Daar is twee defnitiewe voorwaardes vir ‘n lewe van oorwinning:
LEES ARTIKEL...


John 3;3: …verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God;

Nicodemus, according to the general sense of the nation, thought that when the Messiah came, and his kingdom was set up, they should all share in it, without any more ado; they being the descendants of Abraham, and having him for their father: but Christ assures him, that he must be "born again"; in distinction from, and opposition to his first birth by nature; in which he was vile, polluted, carnal, and corrupt, being conceived in sin, and shapen in iniquity, and was a transgressor from the womb, and by nature a child of wrath; and in opposition to his descent from Abraham, or being born of him, and of his seed; for this would be of no avail to him in this case, nor give him any right to the privileges and ordinances of the kingdom of God, or the Gospel dispensation; see Mt 3:9;
-Adam Clarke

GO ON

J.O. McClurkan

You will only keep the grace you now have by going on and seeking more.  There are heights, depths, and breadths in the great Father’s heart that you know but little about.  Press on to be filled with all his fullness.  (Eph. 3:19.)  If I had but one message to holiness people, it would be, Go deeper – press on to know him in all his preciousness.  Exalt him more and more until your heart is a sea of glory – a garden where all the rich graces of the Spirit bloom, a temple filled with his beauty – yea, the palace from which the royal wealth of heaven’s King shall go forth to bless this old world in a thousand ways.

What Holiness means to me
George B. Ferguson

To say with deep sincerity and out of a pure heart, that, “I praise the Lord for wholly sanctifying my heart”, covers a multitude of expressions concerning holiness. The depth of meaning in the word “holiness” goes to the core of the individual personality; cleansing every root of our being, that we might be fashioned in the image of God.
READ ARTICLE...Sin must be pardoned, and the impurity of the heart washed away, before any soul can possibly enter into the kingdom of God. As this new birth implies the renewing of the whole soul in righteousness and true holiness, it is not a matter that may be dispensed with: heaven is a place of holiness, and nothing but what is like itself can ever enter into it.

-Adam Clarke

 

VOLKOME HEILIGMAKING
‘N REIN HART GEVUL MET DIE HEILIGE GEES

Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3)  én die bevestiging daarvan (Rom. 8:16) deur die getuienis van die Heilige Gees, vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17).

Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
LEES MEER...

Press on to Sanctification
(By John Fletcher)

Entire sanctification is an instantaneous salvation – that act of the Holy Ghost, according to our faith, by which sin is entirely expelled from the soul, when the blood of Jesus Christ cleanseth from all sin, and includes an instantaneous power then given, always to cleave to God.
READ ARTICLE...

I AM A NEW CHRISTIAN WHAT DO I DO NOW??

When you received Christ as your Saviour, several things took place in your life.
1. YOU BECAME A CHILD OF GOD.
2. YOUR SINS WERE FORGIVEN.
3. YOU PASSED FROM DEATH UNTO LIFE.
4. YOU RECEIVED ETERNAL LIFE AS A GIFT.
5. YOU SHALL NOT COME INTO CONDEMNATION.

However, there are certain things God expects from you now.
1. YOU SHOULD BE SCRIPTURALLY BAPTIZED.
2. YOU SHOULD READ THE BIBLE DAILY.
3. YOU SHOULD PRAY DAILY.
4. YOU SHOULD CONFESS YOUR SINS DAILY.
5. YOU SHOULD TELL OTHERS ABOUT CHRIST.
6. YOU SHOULD KEEP YOUR HEART AND THOUGHTS CLEAN.
7. YOU SHOULD ATTEND A BIBLE BELIEVING CHURCH REGULARLY.
8. YOU SHOULD WORK FOR THE LORD.
9. YOU SHOULD LOOK FOR THE SOON RETURN OF THE LORD.


READ ARTICLE...

PASOP VIR DIE JAKKALSE!
Helena Garratt

1.  Die jakkals van Sterk Drank.
2.  Wêreldse Vermaak
(a) Kan ek God, deur my gaan daarheen, verheerlik?
(b) Sou ek graag wil hê dat die Here my daar moet vind?
3.  Die ‘jakkals’ van ongewenste (goddelose) geselskap.

“Neem my hart, en laat dit immermeer,
Vir alles toe wees behalwe vir U, o Heer.”

 

Faith and Assurance
JC Ryle

Reader, if you really desire to go to heaven, and to go there in the Bible way, you will find the subject of this tract of the deepest importance. Believe me, your own comfort in religion, and your peace of conscience, depend exceedingly on understanding the matter about which I am going to speak.

READ ARTICLE...

Complete Salvation
AW Tozer

Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. —Hebrews 7:25

READ ARTICLE...


"We are never so high as when we are on our knees..."
-Unknown Christian-

 

Testimony - Madelein Wolfaardt PDF Print E-mail

Uit die modderslyk uit opgetrek

Ek was my hele lewe lank in die kerk. (Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Spr 14:12) Ek het my hart vir die Here gegee toe ek klein was, ek weet nie wanneer nie. Deur al daardie jare het ek nooit ware vrede gehad nie.  Ek het nooit regtig Bybel gelees nie, ek het dit nie verstaan nie, maar tog was ek geestelik hoogmoedig. (Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. Luk 11:35) Ek was vasgevang in valse leerstellings, en as ek Bybel gelees het, was dit uit die oogpunt om my sienings te staaf, en nie wat die Here vir my wil sê nie. Ek was baie betrokke by die kerk maar daar was nog steeds ‘n leemte in my hart.  Ek het gedink dat as ek nie die Here kan voel nie, dat Hy nie daar is nie. Ek het van byeenkoms na byeenkoms gegaan agter geestelike ‘ondervindinge’ aan, en verskillende oorsese predikers aangehang, wat my absoluut niks gebaat het op die ou end nie.  Niemand het my gewys hoe mens regtig moet groei en ‘n pad met die Here moet stap nie.  Later het ek hierdie soeke en leemte in my hart probeer vul met wêreldse dinge, en was Sondae weer terug in die kerk.  Ek was ‘n wêreldse vormgodsdienstige mens, ek het geen vrugte gedra wat by die bekering pas nie (Matt 3:8). Al het ek my bes probeer om ‘n goeie mens te wees. Ek het gesê ek is ‘n Christen, maar dit het nie in my lewe gewys nie.  Ek het ook altyd na mense geluister, en hulle toegelaat om in my lewe in te spreek, in plaas van om na die Here toe te gaan en na Hom te luister. (Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Joh 8:47) En om te kyk in die Bybel of die dinge wat die mense sê en preek regtig so is.  My hart was later verhard. (’..mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart;’ Efs 4:18)

Na my Ma se dood is ek nie weer kerk toe nie, ek het gerebelleer teen kerke en kerkmense. Ek was 19jr oud toe my Ma oorlede is. Die Here het die hartseer situasie gebruik om my tot stilstand te ruk en my uit die valse leringe en kerk te haal waar ek was. Ek het besef dat die dinge wat ek geleer het vêr van die waarheid af was, maar ek het nie geweet wat om dan te glo nie. Ek het nie geweet wat die waarheid was nie.  Ek het lank net so aangekarring, vol haat en bitterheid in my hart, en ek het net verder en verder agteruit gegaan. Ek het die wêreld begin dien, en daardeur die pyn en seer probeer stil wat in my hart gewoed het. Ek het een aand gebid, toe alles net te swaar was vir my, ek het in trane gevra dat die Here my moet help. Dis al. (Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie! Ps 51:19) Ek het vas gevoel, of ek versmoor.  Soms het dit gevoel of ek net spartel in my eie bloed en niemand sien nie, niemand help nie.  Ek het geweet die Here is daar, en ek wou Hom so graag waarlik ken, maar het nie geweet hoe nie.

Die Here het my hulpgeroep gehoor en Hom na my toe neergebuig, Hy het ‘n sendeling van die AEB op my pad gestuur, en op 4 Feb ’06 het ek waarlik wedergebore geword op die ouderdom van 21. Die Here het my uit die modderige slyk uit opgetrek en my voete op die Rots gesit.  Dit was die dag wat ek besef het ek het die Here nodig, en dat ek ‘n sondige mens was.  Dis asof ek myself vir die eerste keer gesien het soos wat God my sien.  ‘n Gebroke en misleide siel, vol sonde en baie vêr van die Here af.  Ek het alleen in my kamer op my knieë gegaan en my laag voor die Here neer gebuig.  Ek het gehuil en ‘n werklike berou in my hart gehad vir my sonde, en wou met als in my nie meer die mens wees wat ek was nie. Ek het my hele lewe oorgegee aan die Here Jesus, wat Sy lewe vir my gegee het op die kruis. Die Here Jesus het my hart kom skoon maak, my waarlik bevry van alles. (As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Joh 8:36)

Nadat ek gebid het en van my knieë af opgestaan het was dit asof die wêreld van my skouers af was. (Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.’ 2 Kor 5:17)  Ek het vir die eerste keer ware Goddelike vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. (Fil 4:7)  My hart was weer sag, ek het baie gereeld gehuil. Hier het my pad na genesing in my siel begin. Ek was leerbaar. Ek het die Bybel begin lees, by Johannes se Evangelie begin, en dit was asof daar skille van my oë af geval het, ek kon die Bybel vir die eerste keer regtig verstaan, en kon nie genoeg daarvan kry nie. My oë was nou verlig, en soos wat ek gelees het, het die Heilige Gees vir my die Woord oopgebreek.  Dit is waar my nuwe lewe begin het. Ek het alles wat ek voorheen geleer het, omdat ek in valse leerstellings vasgevang was, verwerp en totaal en al van voor af begin geestelik.  Ek het totaal verander! Dit was nie meer nodig vir my om myself van sonde te weerhou nie, want ek wil daai dinge net nie meer doen nie. Ek was eenmalig verlos van alles.  Alles in my lewe het verander, hoe ek optree, praat, selfs hoe ek aantrek. (‘..dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Efs 4:22-24) Die Heilige Gees het my oortuig van dinge in my lewe deurdat ek die Bybel gelees het, en ek het dit bely en verander.  En so geestelik begin groei, daar was nou vrug wat by die bekering pas in my lewe.

Nie lank daarna nie is ek geroep om voltyds vir my Redder te gaan werk, en doen dit tot vandag toe nog. Nooit kyk ek terug nie, en is altyd gevul met dankbaarheid teenoor die Here vir wat Hy vir my gedoen het.  Sy genade is groot genoeg vir almal.My Getuienis van heiligmaking

Ek was onmiddelik bloot gestel aan die heiligheids boodskap, die eerste heiligheids boekie wat vir my gegee was, was 'Wenke oor die Volheidslewe' deur SL Brengle.  Dit was alles baie nuut vir my, ek het dit nie regtig verstaan nie.

In 2008 het Prof. Johan Malan die Pinkster boodskappe kom aanbied by die EG Kerk Tygerberg.  Daar het die Here my hart werklik vir my begin openbaar.  Ek het besef dat ek kragteloos is in die werk van die Here, want ek het nog nie die krag uit die hoogte ontvang nie.  Dit het my só geroer, dat dit al was waaroor ek alewig gebid en die Here voor vertrou het.  Ek het waarlik die Here begin soek vir die dieper lewe van heiligmaking, om 'n nader verhouding met Hom te he en om oorwinnend oor sonde te lewe.

Hoe meer ek daarna gesoek het, hoe meer het die Here my hart vir my kom wys - dat dit nog swart kolle in gehad het, en ek nie bereid was om totaal aan die Here my hele lewe oor te gee nie.  Soos wat die Here my hart vir my gewys het, het dit vir my gevoel of ek net slegter geword het, ek het soos ‘n lelike mens gevoel, vol sonde wat ek nie oorwinning oor kon kry nie.  Ek het gedink dat dit eintlik al slegter met my gegaan het geestelik, maar dit was die pad wat ek moes stap sodat ek kon besef hoe ek nog lyk voor so ‘n HEILIGE God, en dat ek waarlik my nood aan ‘n dieper reinigings werk kon besef.

Ek het op ‘n stadium gedink dat heiligmaking ‘n klug is, en onmoontlik is om ooit te bereik.  Ek het moedeloos begin word in my soeke daarna, en ek glo dat dit juis is wat die duiwel graag wil doen, om ons moedeloos te maak sodat ons sal tou opgooi en omdraai.

Ons is in 2009 na die September heiligheids konferensie van die AEB toe.  Daar het die Here weer hard met my kom praat deur die prediking.  Ek het op die punt gekom dat ek nie meer omgegee het wat dit my sal kos nie, maar ek móés doodeenvoudig hierdie belofte van God kry. Ek het besef hoe my hart voor die Here gelyk het, en kon nie langer so aangaan nie.  Daar was die een aand na die boodskap ‘n uitnodiging gemaak, ek het uitgekniel voor en my waarlik voor die Here verootmoedig.  Ons is daarna na die bidkamer waar ek vir die Tannie gesê het dat ek die Here vertrou vir ‘n rein hart, maar dat ek moedeloos geword het, en dat ek nie so aan kon gaan nie.  Ek móés die saak uitmaak met die Here.

Die Tannie het saam met my gaan bid, en daar op my knieë het ek God vertrou om my hart te kom reinig en my met die volheid van Sy Gees te vul. Nadat ons gebid het was daar onsekerheid in my hart, ek weet nou dat dit ongeloof was.  Ek kon nie glo dat die Here só ‘n groot werk vir my kon doen nie.  Die Tannie lees toe vir my Esegiël 36:23, 25-27, en nét daar het dit vir my oopgebreek.  Ek het besef dat die Here doen hierdie werk NOU vir my, soos wat ‘n persoon dadelik ‘n nuwe hart kry in ‘n hart-operasie, só kom gee die Here NOU vir my ‘n nuwe hart van vlees en Hy was my met skoon water om my te reinig.  Ek het weer gebid, en hierdie keer die Here gedank vir die groot werk wat Hy in my kom doen het. Ek het nie meer omgegee wat dit sou kos nie, ek het al my drome, ideale en ambisies vir die Here oorgegee. Nie meer my wil nie, maar U wil Here. Ek het dit gevat in die geloof.

Die inskrywing in my boekie daardie aand was soos volg:

HY doen die werk!  Ek moet net gewillig wees en oorgee, en vir God die ruimte gee in my lewe om te werk.  Dit is ‘n onmiddelike ding, ‘n geskenk wat ek ontvang het van God af, dis mýne en ek het dit vanaand in die geloof gevat.  Ek is opgewonde om nou kragtig in die werk te kan wees, om vir die Here te kan werk, die tyd is min en die nood is groot!  Dankie vir U groot genade Here.’

Op 26 September 2009 het die Here my kom vul met Sy Gees.

Psalm 92:11, 13-16

Maar U verhoog my horing soos van ‘n buffel; ek is met vars olie gesalf. “

Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom; hy sal opgroei soos ‘n seder op die Líbanon.  Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe van onse God.  In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die HERE reg is, my rots, en in Hom is geen onreg nie.” 
Home Testimonies